Suomen Ajoinfo Oy

Tällä hetkellä tarjoamme kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Vaihtoehtoja koulutuspäiviksi on monia. Esimerkiksi:

  • Raskaanliikenteen ennakoiva ajo (sisällyttävä pakollisena 5 päivän koulutukseen, 7 tuntia)
  • Ensiapu ja alkusammutus
  • Työssäjaksaminen ja työhyvinvointi
  • Tieturva
  • Työturva
  • ADR
  • jne…

Hyväksytyt jatkokoulutusohjelmat löydät TraFi:n sivuilta.

Koulutusten sisältö vaikuttaa hintaan merkittävästi.

Ota yhteyttä

Asiani koskee:

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyys

Yleistä

Laki kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä 16.3.2007/273 koskee kuorma- ja linja-auton sekä niiden hinattavan ajoneuvon muodostaman ajoneuvon kuljettajalta vaadittavaa ammattipätevyyttä.

Kuorma- ja linja-autokuljettajien ammattipätevyyden tarkoitus on lisätä kuljettajien ammatillisia valmiuksia. Näin saadaan parannettua liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta sekä kuljettajien edellytyksiä tehtävän hoitamiseen. Sen mukana kuljetuspalveluiden laatu ja työturvallisuus paranevat sekä liikenteen ympäristöystävällisyys otetaan entistä paremmin huomioon.

Ammattipätevyyden peruskoulutus on vaadittu kaikilta uusilta tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajilta henkilöliikenteessä 10.9.2008 lähtien ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen.

Kuljettajien, jotka ovat saavuttaneet kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden ennen edellä mainittuja päivämääriä, ei tarvitse erikseen suorittaa perustason koulutusta. Heidän tulee suorittaa ammattipätevyyden voimassaolon jatkamiseksi jatkokoulutusta – 35 tuntia. Jatkokoulutuksen tulee olla suoritettuna henkilöliikenteessä 10.9.2013 ja tavaraliikenteessä 10.9.2014 mennessä.

Milloin kuljettaja tarvitsee lain tarkoittamaa ammattipätevyyttä

Lähtökohtaisesti kaikki, joilla on C1-, C-, D1- tai D – luokan ajo-oikeus tarvitsevat voimassa olevan ammattipätevyyden. Jos sinulla on kyseisten ajokorttiluokkien ajo-oikeus, mutta et kuljeta näitä ajoneuvoja milloinkaan, et myöskään tarvitse ammattipätevyyttä. Lisäksi lakia ei sovelleta kuljettajaan, joka kuljettaa ajoneuvoa vain siinä mainituin poikkeuksin. On syytä vielä tarkastaa kuuluuko kuljettaja laissa mainittuihin poikkeuksiin, ellei olla asiasta aivan varmoja. Paras tapa onkin hankkia ammattipätevyys ja pitää sitä yllä, niin ei tarvitse miettiä voiko toimia kuljettajana.

Ammattipätevyyden perustason koulutus

Perustason koulutus jakaantuu henkilö- ja tavaraliikenteeseen. Kummassakin koulutuksen kesto on 280 tuntia tai iästä riippuen nopeutettuna 140 tuntia. Suoritetun koulutuksen voi laajentaa toiseen liikennelajiin 70 tunnin tai nopeutettuna 35 tunnin koulutuksena. Jos henkilö on saavuttanut ammattipätevyyden ajo-oikeuden kautta, laajennusta ei voi suorittaa.

Ammattipätevyyden jatkokoulutus

Jatkokoulutuksen kesto on yhteensä 35 tuntia. Koulutus tulee suorittaa 5 vuoden aikana. Jos henkilöllä on ammattipätevyys kumpaankin liikenneluokkaan (henkilö- ja tavaraliikenne), saatu koulutus luetaan hyväksi kumpaankin. Jatkokoulutus on tarkoitettu ammatissa toimiville kuljettajille. Jatkokoulutukseen on sisällyttävä aina 7 tuntia ennakoivan ja ympäristöystävällisen ajon koulutusta. Loput koulutuksesta on valittavissa tarpeen mukaan (esim. ADR, digipiirturi, ensiapu, tieturva, työturvallisuus jne.) kuljettajan ammattitaidon parantamiseksi.

Ammattipätevyyden perus- ja jatkokoulutusta saavat toteuttaa vain Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymät koulutuskeskukset. Koulutusta saa antaa vain hyväksyttyjen koulutusohjelmien mukaan.

Yritykset ja yhteisöt

Yritysten kannattaa suunnitella kuljettajiensa koulutusta etukäteen tulevaisuuden tarpeet ennakoiden.

Suunnittelulla ja sen mukaisella toteutuksella yritys säästää rahaa ja aikaa sekä välttyy monelta turhalta ongelmalta.

Ota yhteyttä meihin, niin selvitetään yhdessä millaisia koulutustarpeita teidän yrityksellä on.

Koulutuskustannuksiin on mahdollista vaikuttaa

Ammattipätevyyden jatkokoulutusta varten kannattaa koota koulutuksesta riippuen 10 – 36 hengen ryhmä. Jos yrityksessänne ei ole riittävää osallistuja määrää, kysy muista yrityksistä lisää osallistujia. Säästätte koulutuskustannuksissa, kun ryhmän koko on koulutukseen nähden suotuisin mahdollinen. Koulutusten hinnat riippuvat myös oleellisesti niiden sisällöstä.

Perustason koulutukset

Järjestämme myös perustason koulutusta. Ota yhteyttä, niin kartoitetaan yrityksen koulutustarve yksilöllisesti.